TECHNICZNI.ORG

21 stycznia 2024

Norma PN-EN 10204:2006 - Opis, Dokumenty, Komentarze i
Zalecenia 

Pobierz materiał .pdf:

 

Wprowadzenie: 

Norma PN-EN 10204:2006 stanowi fundament w dziedzinie zarządzania jakością wyrobów w sektorze przemysłowym, szczególnie w produkcji wyrobów metalowych. Jej zastosowanie obejmuje szeroki zakres branż, a głównym celem jest ustanowienie jednolitych standardów dotyczących dokumentacji jakości, potwierdzającej zgodność wyrobów z określonymi wymaganiami. W poniższym tekście omówimy najważniejsze aspekty normy, wydobywając kluczowe dokumenty, komentarze oraz przekazując ważne zalecenia dla branży przemysłowej.

 

Rodzaje Dokumentów: 

 1. Deklaracja zgodności z zamówieniem  2.1: 

Opis:   Jest to najprostsza forma deklaracji właściwości wyrobu. Producent po prostu deklaruje zgodność wykonania z zamówieniem, ale nie przytacza żadnych wyników badań z kontroli wewnętrznej.

Komentarz: Stosowane, gdy klient nie wymaga szczegółowych informacji na temat właściwości materiałów, jednak nadal potwierdza ogólną zgodność.

 1. Atest 2.2: 

Opis:   W ateście producent deklaruje zgodność wykonania z zamówieniem, jednocześnie przytacza wyniki badań z ogólnej kontroli wewnętrznej, zawarte są w nim szczegółowe informacje na temat wyników badań, np. skład chemiczny, twardość, wytrzymałość na rozciąganie.

Komentarz: Kluczowy w przypadku branży metalowej, dostarcza pełniejszy obraz właściwości materiałów.

 1. Świadectwo Odbioru 3.1: 

Opis: Producent potwierdza zgodność wyrobu z zamówieniem i podaje wyniki badań z kontroli odbiorczej, w tym własności mechaniczne i skład chemiczny. Świadectwo 3.1 musi potwierdzić upoważniony przedstawiciel kontroli wytwórcy, niezależny od wydziału produkcyjnego.

Komentarz: Świadectwo 3.1 jest kluczowe dla udowodnienia, że dostarczone wyroby spełniają ustalone normy, wg specyfikacji wyrobu, na podstawie wykonanych badań na wyrobach mających stanowić dostawę, co zapewnia większe zaufanie klienta.

 1. Świadectwo Odbioru 3.2: 

Opis: Potwierdza dodatkowy odbiór wyrobów w wyniku specjalnego uzgodnienia między producentem a zamawiającym. Samo świadectwo może być wydane tylko jeżeli zostanie potwierdzone przez:

 • Upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego i
 • Upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego  tzw. odbiór drugiej strony,  lub
 • Inspektora kontroli określonego w przepisach branżowych/urzędowych tzw. odbiór trzeciej strony.

Komentarz: Używane w sytuacjach wymagających dodatkowych uzgodnień między stronami transakcji.

 

Komentarze i Zalecenia: 

 1. Klarowność i Wyraźność: 

Zalecenie:  Wszelkie dokumenty jakości powinny być klarownie i wyraźnie sformułowane, aby uniknąć nieporozumień w interpretacji.

 1. Definiowanie Wymagań na Etapie Zamówienia: 

Zalecenie:  W celu uniknięcia komplikacji i opóźnień w realizacji zamówienia, konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie wymagań dokumentacyjnych już na etapie składania zamówienia.

 1. Aktywna Współpraca Producenta z Klientem: 

Zalecenie:  Producenci powinni aktywnie współpracować z klientami, szczególnie jeśli chodzi o uzgadnianie dokumentów i wyników badań.

 1. Dokumentacja jako Element Wartości Dodanej: 

Komentarz:  Pełna i rzetelna dokumentacja jakości może stanowić element wartości dodanej dla klienta, budując zaufanie i potwierdzając wysoką jakość wyrobów.

 

Podsumowanie Normy PN-EN 10204:2006: 

Norma PN-EN 10204:2006 jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu jakością w produkcji przemysłowej. Jej precyzyjne określenie rodzajów dokumentów oraz szczegółowe wymagania dostarczają solidnej podstawy dla producentów i zamawiających. Wprowadzenie jednoznacznych zasad wydawania dokumentów oraz zalecenia dotyczącej aktywnej współpracy pozwalają na skuteczne wdrożenie normy, minimalizując ryzyko nieporozumień i konfliktów. W rezultacie norma ta stanowi kluczowy element odniesienia i komunikacji oraz jest elementem standaryzacji i budowy zaufania między producentami a klientami, przyczyniając się do skutecznego zarządzania jakością w łańcuchu dostaw przemysłowych.

 

Jeśli chcesz pogłębić wiedzę w tym obszarze to…

Zapraszam na szkolenie:

 

Praktyczne aspekty przyjęcia wyrobu metalowego i hutniczego do magazynu w świetle serii norm EN.
Cel szkolenia !

Poprawa efektywności procesu przyjęcia wyrobów metalowych do magazynu jak i na budowę.

16 luty 2024 (piątek) – ONLINE

https://www.techniczni.org/przyjecie-wyrobow