Praktyczne narzędzia jakie otrzymasz na szkoleniu:

Zapisz sobie na mailu przypomnienie o tym wydarzeniu na później :
Zapisz na później
Zapisz na później
Zapisano na później i wysłano maila
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Zapisz sobie na mailu przypomnienie o tym wydarzeniu na później :
Zapisz na później
Zapisz na później
Zapisano na później i wysłano maila
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

lub na:

Olivia Andrzejewska

Masz pytania:

Formularz do pobrania .pdf:

Pogram szkolenia:

Twoja droga do najlepszej wiedzy technicznej.

Jesteśmy TECHNICZNI, dlatego potrzebujemy najlepszej wiedzy.
 

Jesteśmy praktykami, dlatego potrzebujemy współpracy z najlepszymi fachowcami, którzy znają się na swojej robocie.
 

Jesteśmy w biegu, dlatego potrzebujemy najlepszych rozwiązań. 

Techniczna wiedza w najlepszym wydaniu.

 

Oferta:

Każdy uczestnik przed, w trakcie oraz po zakończeniu kursu będzie podchodził do testu podsumowującego jego wiedzę i angażującego go w zajęcia.

Drugi egzamin po tygodniu od szkolenia, aby sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy. 

Certyfikat

Udział jednej osoby, certyfikat/zaświadczenie (w zależności od wyniku), materiały w wersji elektronicznej, testy, sesji Q&A, dodatkowe narzędzia / formularz. Raport.

W cenie

6 h

Cztery moduły

Czas szkolenia

695 zł netto

Koszty

ONLINE na żywo

Miejsce

20 luty 2024 (wtorek)

Termin wydarzenia

Pracownicy nieprodukcyjni to nie zawsze wysokokwalifikowani specjaliści w dziedzinie metalurgii, czy metaloznawstwie. Natomiast to te osoby są na ‘linii frontu’ i to one mogę wyłapać niezgodność, czy dobrze zrozumieć klienta i jego wymagania. Jednak niedostateczna wiedza może spowodować, że to właśnie te osoby mogą tą niezgodność/ryzyko wnieść do firmy.

 

Dla kogo to szkolenie:

Podsumowanie:

Moje stanowiska pracy:

Jestem specjalistą w branży metalurgicznej i wyrobowej z 30 letnim doświadczeniem.

 • Szef logistyki - w tym magazyny i kontrola dostaw

 • Specjalista konstruktor,

 • Specjalista technolog: obróbka cieplna i metaloznawstwo

 • Kierownik laboratorium z uprawnieniami badań nieniszczących UT +RT

 • Kierownik kontroli jakości

 • Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania ISO9001, ISO45001, ISO14001, ISO/IEC17025

 • Dyrektor handlowy,

 • Kierownik produkcji, dyrektor produkcji/zakładu

 • Huta,

 • Odlewnie,

 • Firmy konstrukcyjne,

 • Kuźnia.

Moja praca zawodowa to:

Zlecający po szkoleniu otrzyma raport.

Uwaga! W tym szkoleniu zastosowano podwójny egzamin: 

 • w dniu szkolenia,

 • po tygodniu od szkolenia (aby, sprawdzić poziom przyswojnej wiedzy).

Kazimierz Cepil

Sesja Q&A.

MODUŁ 4

Ważniejsze aspekty materiałów metalowych.

MODUŁ 3

Omówimy jakie typowe cechy i właściwości mają metale, jak i dlaczego się je bada. Przeanalizujemy dlaczego się je określa i podaje w dokumentach oraz jak tą wiedzę wykorzystywać przy prezentacji i sprzedaży wyrobów hutniczych.

Dokumenty.

MODUŁ 2

Podsumowanie najważniejszych punktów szkolenia

Test końcowy

Narzędzia dostarczone ze szkoleniem:

 • Nazwy i symbole podstawowych własności mechanicznych i technologicznych wyrobów hutniczych i metalowych.

Narzędzia dostarczone ze szkoleniem:

 • Dokumenty określające własności i potwierdzające jakość wyrobów hutniczych i metalowych wg normy PN-EN 10204 – schemat. 

Wybraliśmy najważniejsze aspekty wiedzy technicznej we współpracy z klientem w obszarze wyrobów hutniczych, procesów wytwórczych oraz gatunków stali. Dowiesz się więc tutaj w jakich procesach produkcji i w jaki sposób powstają wyroby hutnicze, oraz co dzieje się podczas tych procesów z metalem – jak go uzyskujemy i przetwarzamy, aby uzyskać wyrób który sprzedajemy. Poznamy system oznaczania stali – po tym module będziesz wiedział co to za stal widząc jej  oznaczenie.

W tym module dowiesz się jakie rodzaje dokumentów powinny być dostarczone z dostawą wyrobów hutniczych i metalowych i jak je należy wykorzystać przy odbiorze i dostawie do klienta.  Będziesz wiedział więc co to atest materiałowy i świadectwo 3.1, co się w nich znajduje i jak wykorzystać zawarte tam dane. Poznasz normę która to porządkuje  i zapoznasz się z najważniejszymi jej zapisami. 

Metaloznawstwo - wprowadzenie do wyrobów hutniczych  i metalowych.

MODUŁ 1

Narzędzia dostarczone ze szkoleniem:

 • System oznaczania stali wg według normy PN-EN 10027. 

Rozumienie istotnych procesów hutniczych

Rozumienie atestów i śiwadctw

Usystematyzowanie wiedzy w obszarze materiałoznaw-stwa

 

Rozumienie norm EN

Szkolenie przeznaczone jest dla osób biurowych i pośrednio związanych z produkcją. Natomiast ich praca przenika się z procesami wytwórczymi, przez co muszą rozumieć podstawy związane z metalurgią, czy metaloznawstwem, aby odpowiednio współpracować z działem produkcji. 

Będą to w zależności od struktury organizacyjnej i zakresu obowiązków: handlowcy, specjaliści ds. sprzedaży, zakupowcy, logistycy, czy nawet księgowi.

20 luty 2024 (wtorek) - ONLINE

 Podniesienie świadomości technicznej pracowników odpowiedzialnych za kontakt z klientem oraz poddostawcą.

Kto w firmie jest odpowiedzialny za kontakt z klientem oraz poddostawcą w zakresie dostaw, sprzedaży, czy ustalenia warunków technicznych ?

Te osoby to nie zawsze wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie metalurgii, czy metaloznawstwie. Natomiast to te osoby są na ‘linii frontu’ i to one mogą wyłapać niezgodność, czy dobrze zrozumieć klienta i jego wymagania. Jednak niedostateczna wiedza może spowodować, że to właśnie te osoby mogą tą niezgodność/ryzyko wnieść do firmy.

 

Problem jest jeden: braki w wiedzy technicznej i niezrozumienie ryzyka. W miarę szybko możemy te ryzyko zmniejszyć. W 6h.

 

Inwestycja w tą wiedzę szybko Ci się zwróci.

Dlaczego TECHNICZNI.org

Nastawieni na sukces

Poruszamy te tematy, które są obecnie najbardziej potrzebne i przydatne do rozowju twojej kariery.

Dostępność

Stosujemy narzędzia, które umożliwią ci najlepszy dostęp do wiedzy.

Eksperci

Jesteśmy zespołem ludźi, którzy mają ogromen doświadczenie i wiedzę w przemyśle.

Trener:

Najważniejsze punkty szkolenia ! Co będziesz umiał !

Termin szkolenia:

Cel szkolenia !

Po co to szkolenie?

Doradca / specjalista techniczny w przemyśle - metaloznawstwo.

TECHNICZNI.ORG